Overbruggen

Ruimtelijke vertaling van een zelf opgesteld programma voor een middelbare school op de plek van het huidige Tropicana aan de Maasboulevard in Rotterdam.

Het schoolgebouw kent verschillende gebouwdelen die zijn afgeleid van de triade leerling, leraar, leerstof, die samen de onderwijsleersituatie vormen. De gebouwdelen bevinden zich IN, OP en BOVEN de grond. De leerling legt tijdens de schoolcarrière een route af die in de brugklas begint IN de grond, wanneer de bovenbouw wordt doorlopen verblijft hij OP de grond en sluit zijn examenjaar af BOVEN de grond.

Om locatie, programma en ontwerp te laten samensmelten is een organiserend idee ontwikkeld dat metaforisch is samengevat in het woord overbruggen. De drie bruggen die vanaf de locatie in het oog springen (Willemsbrug, Erasmusbrug en Koningshavenbrug, beter bekend als De Hef) accentueren de nabijheid van de rivier de Maas. Ook in overdrachtelijke zin zijn is er sprake van overbruggen. Ten eerste is de route tussen de verschillende volumes op te vatten als overbrugging en markeert de route die de leerling aflegt naar zijn of haar lokaal zijn positie in zijn of haar schoolcarrière. Daarnaast is de onderwijsleersituatie zelf op te vatten als overbrugging van de leerstof via de leraar naar de leerling.

Aanjager van het architectonisch concept vormde de volgende zin uit de tekst Bauen Wohnen Denken van Heidegger: "Die Brücke versammelt die Erde als Landschaft um den Strom". De hierboven genoemde gebouwdelen zijn georganiseerd rondom water en vormen zo het totale complex, terwijl ze tegelijkertijd het zicht op de rivier vanaf de boulevard niet blokkeren.

Tot slot was er bij het ontwerpen van het gebouw de wens om het gebouw zelf als 'leraar' te laten functioneren teneinde bewustzijn en perceptiviteit te vergroten. Inspirator voor dit idee was een citaat van Maurice Merleau-Ponty: "We know not through our intellect but through our experience". In het citaat wordt een elkaar aanvullend onderscheid opgeworpen, namelijk tussen intellect en experience. Respectievelijk is dit vertaald in een PvE (intellect) terwijl het gebouw de waarneming en het bewustzijn 'traint' (experience) en daarmee de leerling een besef over zijn of haar lichaam in de ruimte en op aarde.