atelier: De Eigenhaard
docent: Jasper de Haan
lengte: kwartaal (8 weken)

Huis op een Helling

Een grote verscheidenheid aan gegeven ingrediënten kenmerkte dit atelier. Geprojecteerd op een kavel in de Snellinckstraat in Rotterdam werden 1.) een vormgevingsprincipe uit het boek Zo Doe Je Dat van J.J. Beljon, 2.) één van de architectonische elementen zoals door Rem Koolhaas benoemd op de biënnale van 2014 in Venetië en 3.) het programma van een woning uit de plannenmap Het Grote Woonhuis zodanig op elkaar afgestemd dat er een interessant ruimtelijk concept is ontstaan: een huis op een helling. Respectievelijk zijn die ingrediënten: structuur, hellingbaan en het programma van het Goldberg House van Louis Kahn.

Alle programmatische onderdelen bevinden zich op of aan een helling. De helling geeft niet alleen structuur, de structuur van het huis ís de hellingbaan. Kolommen maken het gebouw leesbaar door het zich steeds herhalende raster dat op iedere verdieping terugkomt. Dit kolommengrid creëert op secundair niveau een structuur waarop tegelijkertijd de inrichting is geënt.

De draagconstructie van het huis is opgetrokken uit schoonbeton. De noord- en zuidgevel zijn ingevuld met betonsteen. Hoewel deze gevels een gelijkenis vertonen met de bestaande straatwanden van de Snellinckstraat –beide zijn gemetseld en ook het ritme van de raamopeningen komt overeen– is ook duidelijk dat de betonsteen van een later datum is dan de bestaande bebouwing. De westgevel is behandeld als een doorsnede die ten opzichte van het constructieve grid uitkraagt en is daarom zwart gematerialiseerd.