Harmen van der Wilt studeerde achtereenvolgens Ruimtelijke Presentatie & Communicatie, Interieurarchitectuur en volgt momenteel de Master Architectuur. Parallel aan deze studies verschoof zijn focus van het product in de ruimte, naar de relatie tussen mens en ruimte en tenslotte naar de architectonische ruimte zelf en de middelen waarmee deze tot stand komt. Zijn fascinaties betreffen het fysieke aspect van ruimte maken alsook het ruimte denken. 

 “[…]Wat is architectuur, behalve een manier om ruimten te creëren, om hiërarchieën te definiëren, een machine om illusies te scheppen, een referentiepunt? Architectuur is beperkt maar allesomvattend. Ze werkt in relatieve autonomie. Ze organiseert de wereld, zonder te worden betrokken in de processen ervan. Architectuur is dus inhoudloos, maar niet zonder intenties[…]”.

- tekst in handout bij tentoonstelling Everything Architecture, OFFICE Kersten Geers David Van Severen, te zien van 4 maart t/m 29 mei 2016 in BOZAR, Brussel